Zava-misy eto amin'ny serasera

adin'ny 7 lasa
rhaj0
Namaly hevitra amin'ny dinika i rhaj0. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=gasy1zay]Jesus lui repond, ... Je vis dans le pere et le pere vit en moi[/quote] Dia naninona no napatrapatrakany ny hatsembohana tatsy @ Lioka, nefa kay HONO ao anatiny ao ihany ilay ivavahaN...
adin'ny 8 lasa
gasy1zay
Namaly hevitra amin'ny dinika i gasy1zay. Vakio ary mandraisa anjara eto
rhaj0 > vakio tsara aloha ilay teny nozaraiko e! Jean 14 :8 Philippe dit a Jesus : Seigneur montre nous le pere et cela nous suffit, Jesus lui repond, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemp...
adin'ny 10 lasa
rhaj0
Namaly hevitra amin'ny dinika i rhaj0. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=gasy1zay] ka Jesoa sy Andriamanitra Ray anie dia iray ihany e! [/quote] Hay va re.. Ary mahay iliay GFasy1zay ity an.. :-) Dia ahoana anefa ity izany ry Gasy1zay [i][b]Lioka 22:41 [/b]Ary Iz...
adin'ny 11 lasa
gasy1zay
Namaly hevitra amin'ny dinika i gasy1zay. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=RBNIR] Sabata = andro fahafito = Sabotsy vakio ny baiboly katolika fa manamarina izany.... [/quote] Vakio indray ary Romana 14:5-6 , ianao izao ilay manone lanja ny andro sabata lazainy eo...
adin'ny 12 lasa
AbouNusrayni
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i AbouNusrayni. Vakio eto
TATITRA : Rehefa ny vahoaka mpino no manajanona ny fampirisihana amin’ny asa soa sy ny fandrarana ny asa ratsy dia tsy misy vavaka ho raisin’ny Tompo intsony. TRA-BOINA TOA JONASY ? 1.Raha vao...
adin'ny 12 lasa
gasy1zay
Namaly hevitra amin'ny dinika i gasy1zay. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=RBNIR] ny fitiavanao an'Andriamnaitra no teneniko hoe asehoy ho hitany (sy ho hitan'ny olona).... Raha tena tia Azy (Andriamanitra ianao dia tokony ho izao ny fiainanao) « nefa kosa mamindr...
adin'ny 13 lasa
RRAG
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i RRAG. Vakio eto
DON-TANDROKA…! Indreo miaramila am-pitaovam-piadiana, milahadaha-mahitsy dia misakan-dalana! Tsy mba mahatsapa akory ny ivom-pijaliana, sedrain’irony tapaka, havana sy namana! Injay fa nahazo bai...
adin'ny 13 lasa
RRAG
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i RRAG. Vakio eto
FITIAVANA…! Mbola zaza ianao, tsy mahalala akory, ‘zay sedra hinia handràtra, ny atinao rehetra! Mbola tsy ary ianao, eny! Mbola resi-tory, Dia mihevitra sahady hoe: “Efa io ‘lay fetra”! S...
adin'ny 13 lasa
RRAG
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i RRAG. Vakio eto
MITADY ANARAN-JAZA... (FIZARANA FAHAROA) Toa hoe hitera-dahy hono, ireo mpivady atsy atsimo o! Efa tsy nanantena, no sady toa tsy nino, fa efa nahazoazo taona, ireto izy mivady. Ka nihevitra mihitsy f...
adin'ny 13 lasa
RRAG
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i RRAG. Vakio eto
FEOM-PO… Mibitsika mangina, an’efitry ny sento, ny hiram-pahoriana, ataon’ny fo mivetso. Mitomany sy manembona, ny dingam-bitantsika, ka zary resin’ny etona, ‘lay feom-po ‘zay mangatsiaka...

Sary notsongaina

Ao amin'ny vondrona Lisitry ny vondrona

29 andro lasa
soarary
Mba mitady Fichiers original na fiara DAEWOO WINSTORM azafady raha misy mivarotra... Nidiran virus ny calculateur d mila mi recopier fichiers original... Misaotra ho anzay mamaly ...
40 andro lasa
GUS-toh
fitiavana e!!! mamiko raha mbola fitia koa ny fitia ...
61 andro lasa
Larnak
Salama daholo!!mbamaniry hiditra amin'ilay vondrona ...
69 andro lasa
Soasalama
Hitako teny ho eny. Valahara mpiandry fasana fa tsy hoe valala. Vadin-joky kilolohan-jandry fa tsy hoe kilalao. Marina ve ireo? ...
95 andro lasa
midrou
Salama daholo e!!! 'Ndeh anie hojerentsika ny asan izany fitondram bavaka izany sy ny vokatra azo tsapain tanana e... Lioka.22:31,32 ary hoy ny Tompo :ry Simona ,ry Simona,indro satana efa nilofo nitady anareo hokororohiny toy ny vary.32 Nefa Izaho efa NANGATAKA HO ANAO mba tsy ho levona ny f ...
95 andro lasa
midrou
Mba te ho isan ny mpikambana aho ...
111 andro lasa
Haby
Miarahaba e VAcances any Antsirave MBa mitady hotely na toerana azo ipetraana azo ipetraana @ sarana mba azoazo Misaotra e ...
120 andro lasa
Tara-masoandro
RY HAIZIN-KITROKA INY Ry haizin-kitroka iny, mpanaloka hazavana Impiry moa ianao no resin'ny masoandro? Ka ny andian-drahonao miparitaka aok'izany, sy mandositra tsy tana. Ary indro dify ianao, dia loko fotsy indray no mandravaka ny andro. Ry haizin-kitroka iny mpanaloka ny tany. Toa tsy mba kivy ...
180 andro lasa
Jantina
Koriaby o, Mba mitady ireo olona mpamboly, mpanao zaridaina sy mpandala ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra na mipetraka any Antsirabe na tsia. Afaka hiaraka hifampidinika sy hivondrona hampandroso io sehatra io ao Antsirabe. Misaotra e. Eny ary! ...
185 andro lasa
elienantenaina
salama namana jiaby manantena ny fahasalamanareo daholo aho inona malaza any aminareo tsirairay any ...
mg