Zava-misy eto amin'ny serasera

adin'ny 5 lasa
Herimar
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i Herimar. Vakio eto
TOKONY HO ANAO Tsy haiko na izaho no teraka alakaosy na ianao no mata vintana, natongilan'ny anjara; Ekeko izaho tsy feno, tsisy saosy, tsy bôgôsy, Saingy raha eto ihany, izaho tsy ho lany zara. I...
adin'ny 10 lasa
gasy1zay
Namaly hevitra amin'ny dinika i gasy1zay. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=RBNIR] tsy hoe tsy natao hiasa intsony fotsiny ihany fa voatendrin'Andriamanitra mihitsy hanao izany.... sao dia lasa misy alaimpanahy hianatra an'izany....Vakio tsara fa i Jehovah mihitsy no...
adin'ny 11 lasa
RBNIR
Namaly hevitra amin'ny dinika i RBNIR. Vakio ary mandraisa anjara eto
tsy hoe tsy natao hiasa intsony fotsiny ihany fa voatendrin'Andriamanitra mihitsy hanao izany.... sao dia lasa misy alaimpanahy hianatra an'izany....Vakio tsara fa i Jehovah mihitsy no miteny hoe tsy...
adin'ny 11 lasa
RBNIR
Namaly hevitra amin'ny dinika i RBNIR. Vakio ary mandraisa anjara eto
tsy hoe natao hiasa intsony fotsiny ihany fa voatendrin'Andriamanitra mihitsy hanao izany.......
adin'ny 11 lasa
RBNIR
Namaly hevitra amin'ny dinika i RBNIR. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=gasy1zay] [quote=RBNIR] « ary ny Levita izay ao an-tanànanao dia aza foinao; fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy. » (Deotoronomia 14:27) « ary dia aoka ho avy ny Levita (satria ...
adin'ny 11 lasa
RBNIR
Namaly hevitra amin'ny dinika i RBNIR. Vakio ary mandraisa anjara eto
tsy misy mifanohitra ny teny fa mila mahay mandray tsara fotsiny ihany.....tena takin'Andriamanitra ny fahatahorana Azy amin'izao fotoana iainantsika izao.... « nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matah...
adin'ny 11 lasa
RBNIR
Namaly hevitra amin'ny dinika i RBNIR. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=gasy1zay] [quote=RBNIR] raha tsy mahatakatra izay ny olona iray dia tsy handoa 1/10 fa avy dia akepony (fahotana mahafaty satria ny fandoavana ny 1/10 dia didy napetrak'Andriamanitra mba hian...
adin'ny 12 lasa
gasy1zay
Namaly hevitra amin'ny dinika i gasy1zay. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=RBNIR] « ary ny Levita izay ao an-tanànanao dia aza foinao; fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy. » (Deotoronomia 14:27) « ary dia aoka ho avy ny Levita (satria tsy mba manana anj...

Sary notsongaina

Ao amin'ny vondrona Lisitry ny vondrona

12 andro lasa
Larnak
Salama daholo!!mbamaniry hiditra amin'ilay vondrona ...
20 andro lasa
Soasalama
Hitako teny ho eny. Valahara mpiandry fasana fa tsy hoe valala. Vadin-joky kilolohan-jandry fa tsy hoe kilalao. Marina ve ireo? ...
46 andro lasa
midrou
Salama daholo e!!! 'Ndeh anie hojerentsika ny asan izany fitondram bavaka izany sy ny vokatra azo tsapain tanana e... Lioka.22:31,32 ary hoy ny Tompo :ry Simona ,ry Simona,indro satana efa nilofo nitady anareo hokororohiny toy ny vary.32 Nefa Izaho efa NANGATAKA HO ANAO mba tsy ho levona ny f ...
47 andro lasa
midrou
Mba te ho isan ny mpikambana aho ...
62 andro lasa
Haby
Miarahaba e VAcances any Antsirave MBa mitady hotely na toerana azo ipetraana azo ipetraana @ sarana mba azoazo Misaotra e ...
71 andro lasa
Tara-masoandro
RY HAIZIN-KITROKA INY Ry haizin-kitroka iny, mpanaloka hazavana Impiry moa ianao no resin'ny masoandro? Ka ny andian-drahonao miparitaka aok'izany, sy mandositra tsy tana. Ary indro dify ianao, dia loko fotsy indray no mandravaka ny andro. Ry haizin-kitroka iny mpanaloka ny tany. Toa tsy mba kivy ...
131 andro lasa
Jantina
Koriaby o, Mba mitady ireo olona mpamboly, mpanao zaridaina sy mpandala ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra na mipetraka any Antsirabe na tsia. Afaka hiaraka hifampidinika sy hivondrona hampandroso io sehatra io ao Antsirabe. Misaotra e. Eny ary! ...
136 andro lasa
elienantenaina
salama namana jiaby manantena ny fahasalamanareo daholo aho inona malaza any aminareo tsirairay any ...
185 andro lasa
simplerencontre
Mangataka mba hiditra ato @ vondrondra ...
198 andro lasa
simplerencontre
Tia manao masage na vehivavy aho; relaxant, érotique, chatouille,. Afaka hatrahin'ny vadiny vao maka tsara izay liana dia manorata fa ho valiako ...
mg