Zava-misy eto amin'ny serasera

adin'ny 1 lasa
rhaj0
Namaly hevitra amin'ny dinika i rhaj0. Vakio ary mandraisa anjara eto
Rehefa cloner-na ilay gene ry ministry ny fahalalana ao @ sekta HRNRN, dia maninona? Dia avy eo dia inona ny tohiny? Eo fa ampiako i RBNIR, ampahalalaina "secret", fa dia mampalelo loatra ilay RBNIR...
adin'ny 1 lasa
rhaj0
Namaly hevitra amin'ny dinika i rhaj0. Vakio ary mandraisa anjara eto
[img]https://i.pinimg.com/originals/b1/6d/e8/b16de8217c7da036cdfe520436adb268.webp[/img]...
adin'ny 1 lasa
rhaj0
Namaly hevitra amin'ny dinika i rhaj0. Vakio ary mandraisa anjara eto
[quote=rhaj0]Fa I Jesosy taorin'io, dia niha-matotra, ary dia efa NIOVA FO... hou hou :-) [/quote][quote=RBNIR]efa taorian'ny nitokanany 40 andro sy 40 alina tany an'efitra i Jesosy sy efa vita batis...
adin'ny 5 lasa
J.Jacques
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i J.Jacques. Vakio eto
Ny fitiavantsika Fotoana fohy fa sarobidy, Nitondra fitahian-tsoa, Nanova ho mamy ny nangidy, Ny fihaonantsika roa. Fa fo mivady no tafaraka, Tia sy tiana tafaray; Ka fitia tsy mety raraka No...
adin'ny 5 lasa
J.Jacques
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i J.Jacques. Vakio eto
Ity tononkalo ity Ity tononkalo ity Dia atolotro ho anao Ho tsiaron'ny fitia Izay mitoetra hatrizao Mivaivay toa fery anaty Mandoro ny aty foko lalina Ilay hafatrao toa zary vatsy Mamelona ahy andro...
adin'ny 5 lasa
J.Jacques
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i J.Jacques. Vakio eto
FIHARY NY HARENA « MARINA » Ny harena ve ? Tsongo anana andro ririnina : Tsy misy iangarana, tsy misy hoe ambinina Fa izy mahatsindrotsindroka, No mahafeno harona. *** Ny harena ve ? Tsy inona a...
adin'ny 5 lasa
J.Jacques
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i J.Jacques. Vakio eto
Ngotingotin-jaza adala! JESOA Ô! Mba jereo fa mitaraina Ity foko mitalaho, Aza avelanao hangaina Tômpo ô aza ilaozanao. Tsy tsapanao ve ny alaheloko mitambesatra aok’izany? Eny, ekeko aho fa me...
adin'ny 5 lasa
J.Jacques
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i J.Jacques. Vakio eto
FIEKEM-PINOAKO ‘Zaho mino an’Andriamanitra, Nanao ny tany aman-danitra Mbamin’ny voahary tsisy fetra; Rain’ny olona rehetra. ‘Zaho mino an’i Jesoa Zanany Ilay faradinan’ny fitiavany, N...
adin'ny 5 lasa
J.Jacques
Nampiditra tononkalo vaovao eto amin'ny Serasera i J.Jacques. Vakio eto
Ny zanako Vao mifoha olona tsy vaky masoandro Vao miala am-pandriana fa maneno akoho Dia indro aho vonona hiatrika ny andro Saina amam-batana, fanahy sy fo Hiasa sy hikaroka izay mahasoa Hamelona ir...

Sary notsongaina

Ao amin'ny vondrona Lisitry ny vondrona

60 andro lasa
soarary
Mba mitady Fichiers original na fiara DAEWOO WINSTORM azafady raha misy mivarotra... Nidiran virus ny calculateur d mila mi recopier fichiers original... Misaotra ho anzay mamaly ...
71 andro lasa
GUS-toh
fitiavana e!!! mamiko raha mbola fitia koa ny fitia ...
92 andro lasa
Larnak
Salama daholo!!mbamaniry hiditra amin'ilay vondrona ...
100 andro lasa
Soasalama
Hitako teny ho eny. Valahara mpiandry fasana fa tsy hoe valala. Vadin-joky kilolohan-jandry fa tsy hoe kilalao. Marina ve ireo? ...
126 andro lasa
midrou
Salama daholo e!!! 'Ndeh anie hojerentsika ny asan izany fitondram bavaka izany sy ny vokatra azo tsapain tanana e... Lioka.22:31,32 ary hoy ny Tompo :ry Simona ,ry Simona,indro satana efa nilofo nitady anareo hokororohiny toy ny vary.32 Nefa Izaho efa NANGATAKA HO ANAO mba tsy ho levona ny f ...
127 andro lasa
midrou
Mba te ho isan ny mpikambana aho ...
142 andro lasa
Haby
Miarahaba e VAcances any Antsirave MBa mitady hotely na toerana azo ipetraana azo ipetraana @ sarana mba azoazo Misaotra e ...
151 andro lasa
Tara-masoandro
RY HAIZIN-KITROKA INY Ry haizin-kitroka iny, mpanaloka hazavana Impiry moa ianao no resin'ny masoandro? Ka ny andian-drahonao miparitaka aok'izany, sy mandositra tsy tana. Ary indro dify ianao, dia loko fotsy indray no mandravaka ny andro. Ry haizin-kitroka iny mpanaloka ny tany. Toa tsy mba kivy ...
211 andro lasa
Jantina
Koriaby o, Mba mitady ireo olona mpamboly, mpanao zaridaina sy mpandala ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra na mipetraka any Antsirabe na tsia. Afaka hiaraka hifampidinika sy hivondrona hampandroso io sehatra io ao Antsirabe. Misaotra e. Eny ary! ...
216 andro lasa
elienantenaina
salama namana jiaby manantena ny fahasalamanareo daholo aho inona malaza any aminareo tsirairay any ...
mg