Sary ho an'ny namana manokana

Amin'izao dia tsy ny sary intsony no ho an'ny namana manokana na tsia fa ny tahirintsary.

Ny tahirintsary dia ahitana sary maromaro ao anatiny.

Raha tianao ho an'ny namana manokana ny tahirintsary dia

  1. Mampidira aloha namana manokana iray na maromaro
  2. Manokafa tahirintsary vaovao dia eo amin'ilay hoe Ireo afaka mijery fidio ny hoe Namana manokana
  3. Ataovy ao anatin'io tahirintsary io ny sary rehetra ho an'ny namana manokana.

 

mg