Momba ny namana manokana

Eto amin'ny namana.serasera.org dia misy ny antsoina hoe namana manokana.

Ny namanao manokana dia ireo namana fidìnao ao anatin'ny maro ary omenao tombony manokana, ohatra hoe afaka mijery ny sarinao manokana.

Ny olona antsoinao ho namanao manokana dia tsy voatery maka anao ho namany manokana. Rehefa alainao ho namanao manokana ny olona iray dia IZY no afaka mahita ny sarinao manokana fa TSY IANAO no afaka mijery ny sariny manokana.

Raha te ho namany manokana indray ianao dia afaka mangataka aminy.

 

Ny olona ampidirinao ho namana manokana dia

  • Afaka mahita ny sarinao
  • Afaka mahita ny tsingerintaona nahaterahanao
  • ...
mg