captation 09/12/2009 22:13
NY ISA ROAPOLO ( 20)

Rehefa mianatra hono ka te ho tafita dia fady dia fady ny manao sipa fa raha tsy izany dia dondrona sy tsy mandeha ny fianarana.Misy ny ray aman-dreny sasany mahavatra mihitsy taloha (asa ankehitriny), mandrara, manasazy ny zanany , fa ny fianarana aloha no ambony indrindra , raha te ho tafita @ fiainana hono e

Ao indray ireo raim-pianakaviana na renim-pianakaviana , na tsy mandrara direct aza dia maneho ara fihetsika sy aram-pomba; misy fihetsika mampatahotra ka na ny hitondra sipa ao an-trano aza lasa tahotra mafy mihitsy!indrindra moa fahiny ka ny hoe tratrany dada na neny mampiaraka !Misy nikasa hanambady teo @ faha 20 taona , fa norarany dada sy neny: Fianarana aloha !!!

Roapolo taona lasa izay


Roapolo taona aty aoriana, iny eny fa dia tokatena tsy sazoka ilay zanaka norarana fahiny:manjary voaesoeso indray fa lany zara hono, na basin'arifito hono ka tsy laniny mpanakarena ary tsy takatry ny mahantra

Fa hipoka diplôma kosa aloha ny valizy 20 ao an-trano!! Saingy indrisy:tsy vady tsy zanaka , fa nanambady an-dRafianarana !
Ny mpiara-nianatra fahiny efa mananjanaka 20 taona afaka Bakalôrea farafahakeliny .Izy ireo anefa toa mitovy diplôma amin'iroa nanambady fianarana ihany , ka mangaina sy mitsiriritra ery ikoto na ikala vadim-pianarana mahita azy ireo ombam-bady aman-janaka ; manontany tena matetika hoe "Sambatra ve izy ireo"? "sa "izaho no sambatra indrindra eto an-tany fa manana diplôma miisa 20"?

Iza ary no homen-tsiny ary iza no hahazo tsiny? Ny ray amandreny be discipline sa i tovolahy na tovovavy vonton'anatra?

Sambatra ve i Vadim-pianarana? Raha misy aminareo dia mba lazao ny ao amponareo ho fantarina ; mbola "but ultime " eo @ fiainana ve ity "be diplôma " ity , sa baoritra ahafahana mba "mandeha any an-dafy" fotsiny foana hatramin'izao ?

Anjaranao ny mieritreritra....Sokafy ny ady hevitra raha mazoto ianao...

Hamaly

Midira raha hametraka hevitra

Valiny

3. capitaine 10/12/2009 09:41
Izao koa anefa no tokony tsy ho adinoina, hafa ihany ny olona nandia fianarana e, indrindra hoe fianarana ambony izany. Ilain'ny firenena izy ireny, indindra @zao vanim-potoana izao. Misy mihitsy aza @ izy ireny tsy miraharaha ny fiainany ara-pitiavana na ny fiainam-pianakaviana, noho izy "vadim-pianarana" izay, mety efa izay no nekeny sy nosafidiany, ary izay no hitany sy tsapany fa maha-sambatra azy.
2. capitaine 10/12/2009 09:35
ié zava-misy jiaby izany rehetra izany, fa amiko aloha tsy voatery hoe izay foana e! tsy misy lalàna mamaritra hoe rehefa be diplôma enao dia tsy maintsy izao ny fiainanao, na refa tsy izay dia tsy maintsy izao ny fandehany. Ny fahaizanao miady @ fiainana sy ny ezaka ataonao ihany no maha-tafita na tsia anao. Eto amitsika anie misy manana diplôma ingénieur fa manao gardien ee! misy miasa eny @ zone franche, misy ary lasa receveur-na taxi be (tsy hoe manambany an'reny asa ireny akory an!), fa tsy arakaraky ny diplôma ny asa atao avy eo. Kanefa etsy ankilan'zay, diniho anie ireo presida izay nitondra an'i Madagasikara hatreto e! nisy mpiandry omby, nisy mpivarotra ronono, ao ny DJ,...aiza anefa izy @ zao (@ faha-tafitana @ fiainana no tiko resahana an!)! ka io miankina @ tsirairay ihany, tsy dia miankina @ ray aman-dreny ihany koa (na dia misy andraikiny kely ihany aza) satria enao rehefa lehibe sy vory saina tsara dia tompon'andraikitra @ fiainanao sy ny ho avinao, tsy misy azonao omena tsiny @ tsy fahatafitanao.
1. hery 10/12/2009 08:55
Ataoko fa tsy miankina amin'ny raiamandreny na ny fiaraha-monina loatra no mahatonga ny fahombiazana na tsia. Jereo fotsiny ohatra hoe tamin'ireny olona niaraka nobeazina tamin'ny fomba mitovy ireny dia nisy ny tena tafita ary nisy ny tsy tafita, na ara-pianarana izany na ara-pianakaviana (vady zanaka sns)
Dia tahaka izany koa, amin'izao fotoana izao, izay lazaina fa hoe libre sns, dia misy koa no tafita ary misy ny tsy tafita. Tsy ny rehetra no "be diploma tsy manam-bady" fa misy tokoa ireo sady mahazo diploma no mandeha tsara ny fianakaviana.
Ka angamba ny tsirairay mihitsy no tena fototra. Ny tsirairay no mila mi-s'adapte hoe toa izao no itondran'ny ray aman-dreny ka ahoana no fomba hahafahana mahomby.
mg