Rafieritreretana 17/08/2015 17:02
Ianao io, tena very any amin'ny helo ianao raha tsy miaraka amin' i Yahoshuah fa Izy no tena Andriamanitra marina
Jaona 4:22 Jiosy Izy
Salamo 68:5 Mitondra ny anaran'i Rainy izay antsoina hoe YAH, jereo ny Baiboly Hebreo
Asa 4:12 Tsy azo hovaina ny anaran'i Yahoshuah
Jaona 12:49-50 Izany teny izany dia lalàna, tsy azo dikaina
Tsy izy Jésus, Jesoa, Jesosy, Zezo, Yesua, Yeshoshuah, Yeshuah fa andriamanitry ny Grika Zeus

Henoy ny Radio Tv HFF:
http://www.radiohffyahoshuah.com/radio.html
Ora Fampianarana:
-08H30 (Malagasy)
-10H30 (Français)
-12H30 (English)
-15H00 (Malagasy)
-17H00 (English)
-19H30 (Malagasy)
-22H00 (Malagasy)
-01H00 (Français)
Ny fampianarana dia hanomboka ny Alakamisy 20 Aogositra 2015.

Hamaly

Midira raha hametraka hevitra

Valiny

1. stahtam 27/08/2015 08:36
Stahtam mamaly an-dRafieritreretana,
Samy tsy te-ho any @ helo tokoa izay rehetra mino ny fisian'izy io. Samy malahelo koa raha misy havana efa maty tany aloha tany na olona akaiky ny fo mbola velona nefa mety ho lasa any; koa raha ny faharesen-dahatrao dia narosonao ny vahaolana: miaraka @ io anarana narosonao io. Noho io alahelo iraisana ho an'ny olon-kafa ankoatra antsika io anefa dia heveriko fa mba adidy koa ny manambara feon-dakolosy hafa ho azy ireny mba hieritreretany. Ny marina amintsika eto an-tany mantsy amin'ny ara-panahy dia IZAY MAHARESY LAHATRA rehefa avy noporofoina araka izay ekentsika fa marina, oh: ny fivavahana tsirairay izay marobe ankehitriny dia samy milaza fa marina avokoa ny ao aminy (satria maharesy lahatra azy); fa ny marina UNIVERSELLE kosa izay tena hiarahan'ny rehetra mahita amin'ny fotoany tsy maintsy haneho fa iray ihany @ ireo no marina. Koa indro àry teny fampieritreretana iray (ao @ I Petera 2/9) izay inoako fa tokony ho tanteraka, ambarako ho an'ireo izay mitady "FAHAMARINANA" rehetra: "Fa ianareo kosa dia ... "FANJAKAM-PISORONA", ... ho amin'ny fahazavany mahagaga". Raha jerena tokoa mantsy ny Baiboly hebreo dia Mpisorona TSY IRAY FA MAROMARO (pluriel) no voalazan'io andininy iray io; koa apetraka amintsika izay liam-pahamarinana rehetra àry ny fanontaniana hoe: iza avy IREO mpisorona mitondra fanjakana IREO? Raha fantatra ireo dia ireo no tokony hiarahana fa tsy ny Mesia irery ihany: ny vahoaka entina dia tokony hahalala ny mpitondra azy. Misaotra dia mirary soa e.
mg