Zavatra mbola hatao

Tahirintsary:

 

  • Iza no afaka mametraka hevitra
  • Tsy te handray email rehefa misy  mametraka hevitra. Alohan'ny mametraka hevitra dia misy an'ilay hoe ilazao @ email iny. Raha tsy tsindrina iny dia tsy mahazo email. 

 

 

Namana:

 

  • Sakano

Vondrona:

  • Afaka mamorona vondrona ny tsirairay. 

mg