FANDALINANA BAIBOLY ahafoana ny HEVI-DISO

Natsangan'i : Strong3
tamin'ny: 09/01/2015 09:24

« Ary hoy Jesosy taminy: Tsy izao tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? » (Marka 12:24)

FIFAMPIZARANA sy FANOVOZAM-PAHALALA hoan'ireo TE HITOMBO

_ Ilaina ianao tony sy matotra mba tsy hisian'ny fifandoanana toa olona tsy manana Fanahin'ny fahendrena
_ Tsy azo atao ny mamingavinga olona na vondron-olona na fikambanana na fiangonana (mila vaovao efa nivoaka sy maripototra vao afaka lazaina mba tsy ho isan'ireo MANAO FANALAM-BARAKA ianao ka ahiana olona eo amin'ny 2000 texte)
_ Baiboly no kirakiraina hanamarinana izay tianao hambara fa tsy tenin'olona hafa na fahendrena hafa no hanohanana hevitra; Satria baiboly no ho lalinina (azo atao anefa ny mikirakira ireo boky mifandraika amin'ny baiboly mba hanampy ny fanazavana ny baiboly raha toa ka voafaritra mazava ny loharano nipoirany)
_ Mirary anao hitombo fahalalana sy fahamatorana amin'ny TA

Sary nampidirina farany

Hampiditra sary

mg